Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Iedereen die lid is van onze vereniging is van harte welkom om deze ALV bij te wonen.
Deze zal gehouden worden in het clubhuis van de KC Zwolle:

Aanvang 11.00 uur t/m +/- 17.00 uur

Algemene Ledenvergadering Vergadering 17-03-2019.

  1. Opening van de vergadering
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 24 november 2018
  4. Jaarverslag 2018 secretaris
  5. Jaarverslag 2018 penningmeester
  6. Aanpassingen Verenigingsfokreglement (VFR)
   8          – De fokker verplicht zich om alle nesten bij de vereniging aan te melden.
   4.2.1    – ECVO oogonderzoek PRA en Cataract buitenlandse Dwergschnauzer,
   Middenslagschnauzer en Riesenschnauzer reu is verplicht.
   8.1- Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.(vervalt)
   Nieuw

8.1.        Kwalificatie: Zowel de reu als de teef moet minimaal 2 kwalificaties
Zeer Goed hebben behaald op een CAC of CACIB tentoonstelling in
Nederland of in het buitenland, of op een (kampioenschap)clubmatch van
een bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging die het ras
behartigt, of op een clubmatch van een bij de Raad van Beheer
aangesloten Kynologenclub. De kwalificaties moeten worden behaald
onder een voor het ras bevoegde keurmeester.

Daarnaast volstaat de kwalificatie fokgeschiktheid indien deze is behaald
tijdens een inventarisatie van een bij de Raad van Beheer aangesloten
rasvereniging die het ras behartigt gelijk aan de kwalificatie van
1 Zeer Goed. Ook deze kwalificatie moet worden afgegeven door een
voor het ras bevoegde keurmeester.

8.2.       Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen (aan-keuringen) zijn niet van toepassing.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Lezing door Dr P.J.J. )Paul’ Mandigers (Veterinair Neuroloog Internist Gezelschapsdieren te Utrecht) is afgezegd.

Wij zouden het fijn vinden als u zich aanmeld voor deze ALV.
Er kan dan rekening worden gehouden met het aantal stoelen.

 

 

Please follow and like us:
error