Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy. (DTP)
Let op deze test is alleen voor Dwergschnauzers.

Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy wat houdt dit onderzoek in?
DTP is één van de grootste veroorzakers van slokdarmverlamming bij de Dwergschnauzers en kan al in de eerste weken lijden tot sterfte bij de pups.
Getroffen honden vertonen klinische verschijnselen die bestaan uit continue episodes van regurgitatie (uitspugen van voer en water zonder lichamelijk braak verschijningen),
luidruchtige ademhaling en lichte intolerantie bij inspanning.
Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de motorische en sensorische zenuwgeleidingssnelheden,
waarvan wordt gedacht dat ze worden veroorzaakt door demyelinatie van perifere zenuwcellen.

Demyelinerende polyneuropathie is een autosomaal recessieve aandoening bij Dwergschnauzers, voor het eerst gekarakteriseerd in 2008
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809183).
Honden die lijden aan demyeliniserende polyneuropathie vertonen klinische tekenen die kunnen
bestaan ​​uit continue episodes van regurgitatie, inspiratorische stridor (luidruchtige ademhaling bij inademing) en subtiele inspanningsintolerantie,
veroorzaakt door een vermindering in motorische en sensorische zenuwgeleidingssnelheden als gevolg van zenuwcel demyelinisatie.
Het begin van de ziekte is
vanaf de leeftijd van 3 maanden en klinische tekenen zijn progressief.

In 2014, met samenwerkingsverbanden tussen de Universiteit van Bristol, University College London en de Animal Health Trust, werd de mutatie
die demyeliniserende polyneuropathie veroorzaakt geïdentificeerd en is er nu een test beschikbaar bij zowel de University of Bristol als de Animal Health Trust.
Om de waarde van de test voor fokkers te evalueren, testte de Animal Health Trust in 20014 – 220 Dwergschnauzers-DNA-monsters die werden verzameld
voor niet-gerelateerde projecten, waarbij 11 dragers werden geïdentificeerd.
Met dit aantal dragers in de populatie zou je verwachten dat
ongeveer 1 op de 1600 pups die geboren zijn, te maken heeft met demyeliniserende polyneuropathie.

Fokken met twee dragers geeft een kans van een op vier dat een puppy wordt getroffen, dus in een nestmaat van acht zou je verwachten dat
twee puppy’s met deze aandoening worden getroffen.

Met betrekking tot Megaoesophagus (slokdarmverlamming) blijken Dwergschnauzers in de meeste gevallen ook te lijden aan DTP, maar ook vele andere,
niet-gerelateerde omstandigheden kunnen oorzaak zijn tot Megaoesophagus.
Vandaar dat een hond met Megaoesophagus wel of niet
de genetische DTP-mutatie kan hebben.

De afgelopen drie jaar testte Langford Vets 73 Dwergschnauzers-DNA-monsters Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy, waarbij
20 dragers en 4 lijders werden geïdentificeerd. Gezien de twee bovenstaande alinea’s,  “waarvan er wordt gesteld dat twee dragers een kans geeft van
een op vier dat een puppy wordt getroffen”, zijn
wij gezien de hoeveelheid testen van de afgelopen drie jaar, en met de gegeven uitslagen behoorlijk geschrokken.

Wat willen wij doen:
Wij zouden graag een beter beeld willen krijgen  t.a.v. de gezondheid van de Dwergschnauzer.
De doelstelling hiervan is dat wij over een jaar of misschien wel over enkele jaren een prognose kunnen maken van de ernst en de aanwezigheid van DTP bij de Dwergschnauzer.
Daarom hebben wij contact gezocht met Langford Vets UK en hebben we met hen een overeenkomst gesloten zodat we u nu dit onderzoek kunnen aanbieden met 20 procent korting.
Voorwaarde is dan wel dat u lid zou moeten zijn van onze vereniging om van deze korting gebruik te mogen maken.

Hoe gaat het in zijn werk:

  • – U bestelt een DNA onderzoek aan bij Langford Vets UK via de website van de VSFL.
  •  – Zodra uw bestelling bij ons binnen komt is hij ook al verstuurt naar Langford Vets UK.
  •  – Uw bestelling is bindend, wij controleren of u lid bent van de VSFL en recht heeft op de korting.
  •  – Zo ja, wij sturen u het aantal DNA-swabs (2 per aangemelde hond) toe, die u nodig heeft voor de test(en) + kortingscode.
  •  – Zo nee, wij sturen u het aantal benodigde DNA-swabs (2 per aangemelde hond) toe, die u nodig heeft voor de test(en).
  •  – Zodra u de DNA-swabs heeft gemaakt en opstuurt dient u de betaling te doen zoals omschreven in het formulier.
  •  – Als rasvereniging zouden wij het fijn vinden als u de uitslag bij ons bekend maakt. Dit voor een goed overzicht van de resultaten.

Het Bestuur van de Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers wil fokkers stimuleren om deze DTP test uit te voeren.Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.Aantal50‘ThanksAantal10‘Thanks20%

In dit kader heeft zij dan ook besloten om voor elk geteste Schnauzer/ pup  op DTP een bijdrage in de kosten te verstrekken aan de fokker.
Per geteste pup ontvangt de fokker een bedrag van € 7,50.

Het bestuur heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van 375 euro voor het jaar 2018 (i.c. 50 tests).

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze bijdrage is wel dat de vereniging een kopie van de uitslag van het onderzoek ontvangt. De uitslagen kunt u sturen naar:

secretaris@schnauzervereniging.nl of
Westfriesedijk 50 1731 NX Winkel

met het verzoek om de bijdrage over te maken op rekening van de desbetreffende fokker.

DTP test bestellen:  Demyelinating Tomaculous Polyneuropathy

Verricht onderzoek DTP 20%

Diagnostic Laboratories, Langford Vets, Langford, BS40 5DU
T: 0117 928 9412 • F: 0117 928 9613 • E: catgenetics@langfordvets.co.uk • W: catgenetics.co.uk
Limited Company, Incorporated in England and Wales No: 06798554
Langford Veterinary Services is a wholly owned subsidiary of the University of Bristol

Langford Vets UK - VSFL
Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat secretaris@schnauzervereniging.nl
Please follow and like us:
error