• Als lid van de schnauzervereniging kunt u deelnemen aan de clubdagen en aan diverse andere evenementen voor de gehele familie (o.a. een doedag, wandelingen en kampioenschappen).
  • U ontvangt 4x per jaar het clubblad. Deze staat vol met informatie over de schnauzer en verenigingsactiviteiten.
    Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws middels een maandelijks of twee maandelijkse nieuwsbrief per mail.
  • De schnauzervereniging hanteert voor haar fokkers strenge eisen, die ten goede moeten komen voor de gezondheid van de schnauzer, maar ook aan u, als koper, meer zekerheid te kunnen bieden van een gezonde hond.
  • De schnauzervereniging is goedgekeurd en erkend door de Raad van Beheer

Lidmaatschap: € 30,00 per jaar
Gezinslid: € 15,00 per jaar
Eenmalig entreegeld: € 5,00
Abonnement clubblad: € 40,00 per jaar – alleen voor buitenlandse leden € 30,00 + 10,00 portokosten
Fokkerspas p/j (lidmaatschapskaart) € 100,00 Incl. contributie, pupgeld en fokkersvermelding website.
Instap Fokkerspas in de loop van het jaar € 75,00 incl. pupgeld, fokkersvermelding website excl. contributie.
Nieuwe leden betalen na 1 juli 2020 slechts de helft van het lidmaatschap (€ 15,00 + € 5,00) tot eind december van het lopende jaar.

Betalingen met vermelding van de producten op: Rekeningnummer NL58RABO0323445802 t.n.v. VSFL Voorthuizen

Zij, die wensen hun lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, dienen dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar aan de secretaris kenbaar te maken. Heeft opzegging niet voor die datum plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele daarop volgende jaar te voldoen. Conform Artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement.

Wat moet je doen om lid te worden van De Schnauzervereniging?

Vul het Inschrijfformulier Lidmaatschap Schnauzervereniging (VSFL) volledig in.
Zodra het formulier bij de ledenadministratie is verwerkt, ontvangt u een welkomstbericht en het clubblad.

Lees hier de volledige lidmaatschap voorwaarden.

Inschrijfformulier